Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54003715.pdf