Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • par. 8 ust 3. Załącznika nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54003315.pdf