Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 51 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
  • art. 2 ust. 6 ustawy z 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301).

Pobierz plik:pdf54003015.pdf