Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54002515.pdf