Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • par. 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773).

Pobierz plik:pdf54002315.pdf