Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 13 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 20013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. D.U. z 2014 r. poz. 1115), w związku z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54002015.pdf