Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877),
  • par. 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1952).

Pobierz plik:pdf54001815.pdf