Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz 330 ze zm.),
  • art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2014 poz. 885 ze zm.),
  • art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54001115.pdf