Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54001015.pdf