Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54000415.pdf