Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 6k ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87).

Pobierz plik:pdf54000215.pdf