Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 180 pkt 2 i 13 lit. a, art. 191 ust. 1 pkt 1, ust. 2 - 5, art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 poz. 135 ze zm.),
  • art. 250 - 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.),
  • art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 Nr 80 poz. 526 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73003814.pdf