Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73003414.pdf