Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.),
  • art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73003214.pdf