Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 nr 38 poz. 827),
  • art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73002914.pdf