Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 6 ust. 2 pkt 5, art. 89 ust. 1 pkt 3, art 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885).

Pobierz plik:pdf73002414.pdf