Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-05-2019 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe j.s.t. zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t. dokument