Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
05-11-2019 Przekazanie Wieloletnich Prognoz Finansowych JST wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do ostatniego dnia minionego kwartału roku budżetowego WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny