Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-11-2020
COVID-19
(COVID-19) Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna

Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. (w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych)

Kalendarium