Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446).
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania — w Biuletynie Informacji Publicznej i na wniosek — bez warunków.