Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641).
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania — w Biuletynie Informacji Publicznej i na wniosek — bez warunków.