W dniu 23.04.2017 dokonaliśmy migracji danych ze starego systemu Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej RIO we Wrocławiu.

Wersje archiwalne opublikowanych artykułów znajdują się pod adresem: https://old-bip.wroclaw.rio.gov.pl

Od dnia 23.04.2017 artykuły będą publikowane tylko w nowym biuletynie.