W dniu 23.04.2017 dokonaliśmy migracji danych ze starego systemu Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej RIO we Wrocławiu.

Od dnia 23.04.2017 artykuły są publikowane tylko w nowym biuletynie.