Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu publikuje informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, których wartość przekracza 1200 zł.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa nie dysponuje zbędnymi bądź zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego lub zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych o wartości powyżej 1200 zł.