Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5”. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia wynika z Przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Pobierz plik: docSIWZdocZał. nr 1 - formularz ofertowydocZał. nr 2 - oświadczenie wykonawcydocZał. nr 3 - wykaz osóbdocZał. nr 4 - grupa kapitałowadocZał. nr 5 - wzór umowypdfZał. nr 6 - przedmiar robótpdfOgłoszenie

pdfInformacja z otwarcia ofert

pdfWybór oferty