Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

 

Pobierz plik: pdfZapytanie ofertowe

pdfWynik postępowania