Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach archiwum w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Pobierz plik:pdfZapytanie ofertowepdfWybór oferty