Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie powierzchni biurowych w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Pobierz plik: pdfZapytanie ofertowepdfZakres czynności
pdfWynik postępowania