Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wnętrz komunikacji (korytarze + klatka schodowa) oraz sanitariatów Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Pobierz plik: pdfZapytanie ofertowe
pdfWynik postępowania