Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu o powierzchni 298 m2 i wymiana opierzenia (rynny, rury) wraz z materiałami w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Szczegóły zamówienia w załączeniu.

 

Pobierz plik: Zapytanie Ofertowe - remont dachu
Wynik postępowania