Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

na 1 stanowisko Inspektora Ochrony Danych i pełnomocnika ds. niejawnych
w niepełnym wymiarze czasu pracy

miejsce wykonywania pracy: Wrocław — 1 osoba

 

Pobierz plik: pdfOgłoszeniedocxKlauzula zgody

Wynik naboru: nierozstrzygnięte.