Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uprzejmie informuje o organizowanym dla skarbników nadzorowanych przez RIO we Wrocławiu jednostek samorządu terytorialnego szkoleniu nt. "Ramy prawne opracowania i wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jst na rok 2020", które odbędzie się w dniach 14-16 października 2019 r. w Kudowie-Zdroju.

Zgłoszeń można dokonywać tylko i wyłącznie poprzez dedykowany portal rejestracyjny - szczegółowe informacje nt. szkolenia i procesu rejestracji zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego pocztą elektroniczną na adresy kont pocztowych w domenie wr.jst.net.pl dnia 20 września br.