Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje w imieniu Organizatorów o VI Ogólnopolskiej Konferencji pn.:

„Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Problemy finansowania sportu; oszustwa w rozliczaniu środków unijnych; nowe obszary systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych”

która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Organizatorzy Konferencji, wśród których wyszczególnić należy:

  • Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu;
  • Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu;
  • Uniwersytet Warszawski – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego;
  • Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji;
  • Uniwersytet Opolski – Wydział Prawa i Administracji;
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
  • WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą;

opracowali program Konferencji, obejmujący najistotniejsze problemy w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu jest jednym z patronów Konferencji.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy:

Strona Organizatora