Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uprzejmie informuje o jednodniowych szkoleniach organizowanych dla księgowych jednostek organizacyjnych nt.: "Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r. sporządzone z zastosowaniem przepisów rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r." oraz dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. "Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 - wybrane zagadnienia związane ze zmianą przepisów".

Terminy szkoleń:
10 stycznia 2019 – szkolenie dla skarbników j.s.t.;
21 i 22 stycznia 2019 – szkolenia dla księgowych jednostek organizacyjnych.

UWAGA! Ze względu na duże zainteresowanie Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu otworzyła dodatkowy termin dla księgowych jednostek organizacyjnych JST w dniu 23 stycznia 2019 r. (miejsce i czas szkolenia bez zmian).

Pisma zapraszające wraz z harmonogramem i miejscem szkolenia zostały wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich JST z terenu woj. dolnośląskiego.