Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uprzejmie informuje o organizacji jednodniowych szkoleń dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych i skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. "Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok", które odbędą się w dniach 11-12 stycznia 2018 r.

11 stycznia – szkolenie dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych;
12 stycznia – szkolenie przede wszystkim dla skarbników j.s.t.oraz dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych.

Pisma zapraszające wraz z harmonogramem szkolenia zostały wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich JST na adresy w domenie wr.jst.net.pl