Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uprzejmie informuje o szkoleniach dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych i skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. zmian w rachunkowości budżetowej i sporządzania sprawozdań finansowych, które odbędą się w dniach 13-16 lutego 2017 r.

13, 14 i 15 lutego – szkolenia jednodniowe dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych;
16 lutego – szkolenie dla skarbników j.s.t.Pisma zapraszające wraz z harmonogramem szkolenia zostały wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich JST