W związku z wnioskiem Pana Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji – Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu prosi o przekazanie informacji dotyczącej skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze prośbę wyrażoną przez Pana Ministra Izba prosi o przekazanie informacji według załączonego wzoru.
 
Wypełnioną informację należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w wersji elektronicznej (wyłącznie w formacie Excel .xls), w terminie do dnia 21 lipca  2020 r.

Jednocześnie Izba zwraca uwagę na konieczność przeczytania instrukcji przed wypełnieniem ankiety oraz podania informacji dla:

  • budżetu JST (na zakładce „JST” cz. I i II),
  • wydatków ponoszonych z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (na zakładce „JST” cz. III),
  • zbiorczo przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
    (na zakładce „SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY”)
  • imienia i nazwiska odpowiednio Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Marszałka Województwa, Przewodniczącego Zarządu Związku 
  • imienia i nazwiska Skarbnika jst oraz dodatkowo numeru telefonu kontaktowego do osoby sporządzającej ankietę.
  • podpisania przesyłki kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez organ wykonawczy jst.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Zastępcą Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Szkoleń – p.  Wojciechem Kańczugą tel. 71 797 76 18

Powyższa prośba, wraz z pismem i formularzem, została wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich JST i związków JST dnia 16 lipca 2020 r., na adresy obsługiwane przez RIO.