Regionalna Izba Obrachunkowa przekazuje do wiadomości pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzania  zwolnień i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rad gmin, wydanych na podstawie art. 15p i art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) (Dz.U. poz. 374, ze zm.).

Pismo zostało również wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich dolnośląskich JST dnia 15 kwietnia 2020 r.

pdfWyjaśnienia MF - COVID-19