Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przekazuje do wiadomości pismo Prezesa UOKiK z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Pismo zostało również wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich dolnośląskich JST dnia 2 kwietnia 2020 r.

pdfPismo UOKiKxlsxZałącznik do pisma UOKiK - Formularz_COVID_19

 

Aktualizacja pisma UOKiK z dnia 7 maja 2020 r.

pdfPismo UOKiK z dnia 7 maja 2020 r. - możliwe działania JST w zakresie udzielania pomocy publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19