IV Wrocławska Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych pn. Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy odbędzie się 23 listopada 2018 r. we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali 2.0 D.

Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Finansowego WPAiE UWr, a jednym z patronów — Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.