Na podstawie zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 1/18 z 3 stycznia 2018 r., w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w 2018 r. z tytułu święta przypadającego w sobotę (6 stycznia), dzień 30 kwietnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników RIO we Wrocławiu i zespołów zamiejscowych.