Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu publikuje w załączeniu pismo Ministerstwa Finansów z dnia 15 stycznia 2018 r. skierowane do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, informujące o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które nakładają na organy podatkowe j.s.t. nowy obowiązek sprawozdawczy.

Pobierz plik: pdfPismo Ministerstwa Finansów.pdf