Procedura sprostowania oczywistych błędów pisarskich
w dokumencie planistycznym WPF przesłanym do RIO
w Systemie BeSTi@

 

1. System BeSTi@ umożliwia sporządzenie na poziomie JST sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej (tzw. „korekty”) w dokumencie typu Wieloletnia Prognoza Finansowa i wysłanie poprawionej wersji do RIO. Zgodę na sprostowanie udziela RIO poprzez wysłanie za pomocą BeSTii do wskazanej JST specjalnej wiadomości technicznej, odblokowującej możliwość skorygowania dokumentu. Numer wersji prezentowany jest w sekcji „Dane podstawowe” jak i na liście dokumentów WPF w kolumnie „Wersja”. Wersja 0 oznacza wersję pierwotną, nieskorygowaną.

2. W przypadku wpływu dokumentu WPF (projekt WPF, jego zmiana, uchwała WPF lub jej zmiany), który zawiera błędy pisarskie JST może wysłać do Izby, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., po wcześniejszej konsultacji, skan podpisanego wniosku (JPG lub PDF) z prośbą o umożliwienie sprostowania błędu pisarskiego w tym dokumencie.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 3. Po wpłynięciu wniosku z JST, Izba rejestruje go w książce korespondencyjnej.

 4. W przypadku błędów polegających na:

  • niezgodności tekstu części normatywnej uchwały/zarządzenia (załącznik Tekst) z metryczką danych podstawowych dokumentu elektronicznego – tzw. „metadanych” w zakresie numeru dokumentu, daty podjęcia, daty wejścia w życie, organu,
  • nieprawidłowym wyborze organu podejmującego,
  • braku załączników tekstowych w całości,

– zgody na sprostowanie udziela lub nie udziela Naczelnik WIAS lub Zastępca Naczelnika WIAS, poprzez adnotację na wniosku JST.

5. W przypadku pozostałych błędów w części normatywnej, objaśnieniach, WPF lub w Przedsięwzięciach zgody udziela lub nie udziela Członek Kolegium Izby nadzorujący daną jednostkę samorządu terytorialnego, poprzez adnotację na wniosku JST.

6. Wniosek w sprawie sprostowania błędów pisarskich, o których mowa:

  • w pkt 4 – podpisuje kierownik jednostki (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Przewodniczący Zarządu)
  • w pkt 5 – podpisuje odpowiednio Wójt/Burmistrz/Prezydent lub Przewodniczący Rady/Zarządu, w zależności od organu podejmującego.

 7. Rozpatrzenie:

  • pozytywne – RIO informuje JST e-mailem zwrotnym o umożliwieniu sprostowania WPF i jednocześnie wysyła wiadomość odblokowującą z BeSTii do JST,
  • negatywne – RIO informuje JST e-mailem zwrotnym o braku zgody na sprostowanie błędu pisarskiego.

 

Pobierz plik:pdfWniosek (wzór) - wersja PDFdocxWniosek (wzór) - wersja DOC