Na podstawie zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 1/17 z 10 stycznia 2017 r. w RIO we Wrocławiu i zespołach zamiejscowych dzień 2 maja 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy.

pdfZarządzenie Prezesa RIO Wrocław