Wysokość subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa - plan i wykonanie na koniec IV kwartału 2016 roku.

Dane kontrolne dotyczące wykonania subwencji i udziałów zostaną również rozesłane w systemie BeSTi@.

xlsxSubwencje i udziały JST IV kw. 2016