Informacji szczegółowych udziela sekretariat Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – telefonicznie pod numerem (71) 797-76-10 (pn.-czw. 7:30-15:45, piątki 7:30-14:30).

Petycje można: 

  1. przesłać listownie na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław;
  2. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
  3. przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  4. doręczyć osobiście: na dziennik podawczy w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, który znajduje się na I piętrze budynku we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, pokój nr 102, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:45, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:30,
  5. złożyć ustnie do protokołu: w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, który znajduje się na I piętrze budynku we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, pokój nr 102, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:45, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:30.

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

 

Petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Ogrodowa 2, 13-045 Wrocław);
  2. w przypadku składana w interesie innej osoby – dołączona pisemna zgoda tej osoby;
  3. w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa (jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawa zostanie przesłana do właściwego organu).

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Informacja dla osób, które chcą złożyć petycję przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Informacja o przepisach, na podstawie których załatwiane są petycje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

  1. przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870);
  2. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.