Majątek trwały RIO we Wrocławiu (stan na dzień 1 stycznia 2023 r.)

 

1. Wartość środków trwałych brutto — 2.579.036,35 zł.

2. Wartość pozostałych środków trwałych brutto — 1.078.404,55 zł.

3. Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto — 215.049,96 zł.


Formy własności nieruchomości Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zespołów Zamiejscowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

 

Wrocław
Decyzja nr 45/2014 w sprawie trwałego zarządu nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5:
– opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2023 r.:
   4.403,70 zł
– podatek od nieruchomości w 2023 r.:
   4.541 zł

 

Jelenia Góra
Forma własności — najem:
– koszty najmu w 2023 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2023 r.:
   3.980 zł
– podatek od nieruchomości w 2023 r.:
   2.731 zł

 

Legnica
Forma własności — najem:
– koszty najmu w 2023 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2023 r.:
   3.500 zł
– podatek od nieruchomości w 2023 r.:
   1.813 zł

 

Wałbrzych
Forma własności — najem:
– koszty najmu w 2023 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2023 r.:
   4.500 zł
– podatek od nieruchomości w 2023 r.:
  1.963 zł