Formy własności nieruchomości Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zespołów Zamiejscowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

 

Wrocław
Decyzja Nr 45/2014 w sprawie trwałego zarządu nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5:
– opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2017 r.:
   4.403,70 zł
– podatek od nieruchomości w 2017 r.:
   3.561 zł

 

Jelenia Góra
Forma własności — wynajem:
– koszty wynajmu w 2017 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2017 r.:
   4.000 zł
– podatek od nieruchomości w 2017 r.:
   2.143 zł

 

Legnica
Forma własności — wynajem:
– koszty wynajmu w 2017 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2017 r.:
   4.600 zł
– podatek od nieruchomości w 2017 r.:
   1.591 zł

 

Wałbrzych
Forma własności — wynajem:
– koszty wynajmu w 2017 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2017 r.:
   3.500 zł
– podatek od nieruchomości w 2017 r.:
  1.541 zł