Majątek trwały RIO we Wrocławiu (stan na dzień 1 stycznia 2024 r.)

 

1. Wartość środków trwałych brutto — 2.682.197,85 zł.

2. Wartość pozostałych środków trwałych brutto — 1.075.902,79 zł.

3. Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto — 94.186,97 zł.


Formy własności nieruchomości Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zespołów Zamiejscowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

 

Wrocław
Decyzja nr 45/2014 w sprawie trwałego zarządu nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5:
– opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2024 r.:
   4.403,70 zł
– podatek od nieruchomości w 2024 r.:
   5.227 zł

 

Jelenia Góra
Forma własności — najem:
– koszty najmu w 2024 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2024 r.:
   5.350 zł
– podatek od nieruchomości w 2024 r.:
   2.731 zł

 

Legnica
Forma własności — najem:
– koszty najmu w 2024 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2024 r.:
   5.250 zł
– podatek od nieruchomości w 2024 r.:
   2.333 zł

 

Wałbrzych
Forma własności — najem:
– koszty najmu w 2024 r. oraz koszty eksploatacyjne (miesięcznie) w 2024 r.:
   4.590 zł
– podatek od nieruchomości w 2024 r.:
  2.258 zł