Drukuj

Pisma w formie dokumentu elektronicznego można przekazywać do Izby poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), utworzoną na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Adresy skrzynki: /riowro/skrytka, /riowro/SkrytkaESP.

Udostępnione usługi:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Wyszukanie podmiotu poprzez podanie w polu "Ustaw / zmień adresata" nazwy Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu lub identyfikatora riowro.

Do złożenia pisma tą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika ePUAP (konto bezpłatne; szczegóły na stronie epuap.gov.pl).

Możliwe jest dodanie załączników — dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych w postaci następujących typów plików: pdf, doc, docx, odt, ods, xls, xlsx, rtf, txt, jpg. Można je kompresować do formatu zip.

Rozmiar doręczanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może być większy niż 5 Mb.

Poświadczenie przedłożenia pisma jest tworzone automatycznie i udostępniane nadawcy.

Podstawa prawna: