Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Miękinia Nr XLVI/357/06 z 6 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Pobierz plik:pdf0540618032.pdf