Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/176/05 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1990504043.pdf