Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/308/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf1160501043.pdf