Drukuj

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 113/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 grudnia 2003 roku w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2004 rok oraz planu kontroli.

Pobierz plik:pdf06504RIO.pdf